Om Bacca ByggKemi AB

Bacca ByggKemi AB är tillverkare av kemisk-tekniska produkter av märkena GlitsaPenfloor och Bacca. Bacca ByggKemi har fabrik och lager på Hisingen i Göteborg vid motorvägen E6 mellan Göteborg och Kungälv strax före Angeredsbron.

Bacca ByggKemi erbjuder en mängd olika högkvalitativa produkter och produktlinjen sträcker sig från golvbeläggningar, dammbindare, trafiklinjefärg och kraftiga industrirengöringsmedel till kitt och fogmassor.

Bacca ByggKemi har ett 60-årigt förflutet som tillverkare av dessa produkter, då know-how och personal stammar från först Ljungdahls Färgfabrik och sedan Tremco-Götakemi AB. 
 

Bacca ByggKemi AB är en avknoppning av Götakemi AB, som varit verksamt sedan 1950-talet med avancerade kemisk-tekniska produkter.

Golvbeläggningsmaterial på isocyanat-polyuretanbasis för asfaltgolv, flintcote och betonggolv.

Kraftiga rengöringsmedel för till exempel sanering efter industribränder, rengöring av liner vid pappersbruk med mera.