Våra tjänster

Bacca ByggKemi AB har ett gediget kunnande ifråga om kemisk-tekniska produkter.  Vi kan därför ställa hela vårt know-how till kundernas förfogande.  
 

För Golvbeläggningar, Lacker, FärgerRengöringsmedel, Kitt och Fogmassor gäller att:

  • Vi kan tillverka under "private label" polyuretanbaserade golvbeläggningssystem, golvmassa, lacker, färg, rengöringsmedel, kitt och fogmassor.
     
  • Vi kan modifiera och även sälja under "private label" polyuretanbaserade golvbeläggningssystem, golvmassa, lacker, färg, rengöringsmedel, kitt och fogmassor till byggvaruhandeln.